دکتر احسان اثنا عشری
دندانپزشک
(6)
من دکتر احسان اثنا اشری  متولد ۱۳۵۸ می باشم که در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ در دندانپزشکی عمومی و دوره تخصصی اندودانتیکس فارغ التحصیل شده ام و دارای بورد تخصصی در رشته اندودانتیکس می باشم.  از سال ۱۳۸۹ تا به امروز تدریس خود را در دانشگاه آزاد اسلامی و شهید بهشتی در قسمت اندودانتیکس آغاز کرده ام.  اینجانب موفق به عضویت هیئت تحریریه مجله تحقیق و پژوهشی و در رابطه با دندانپزشکی و همینطور شورای پژوهشی و تحقیقی در مرکز پژوهش مواد دندانی  شده ام.  اینجانب با تلاش های مکرر خود نتوانستم در قسمت اندودانتیکس ریاست خود را در دانشگاه آزاد تهران به دست آورم.
جزئیات بیشتر