دکتر مهکامه میرکریمی
دندانپزشک
(4)
من دکتر میرکریمی در دندانپزشکی کودکان تخصص دارم که در سال 1388 در این حوزه فارغ التحصیل شدم و دارای بورد تخصصی، در هیات علمی قسمت دندانپزشکی اطفال در دانشگاه شهید بهشتی می باشم. در سال 1382 در رشته دندانپزشکی عمومی به فارغ التحصیلی رسیدم و همچنین از سال 88 تا 91 در هیات علمی دانشکده دندانپزشکی در شهر زاهدان عضو بودم و جزو برترین پژوهشگر در همین حوزه در سال 1390 انتخاب شدم.
جزئیات بیشتر